กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  (เปิดรับสมัคร 5 มิถุนายน – 26 มิถุนายน 2560)

อ่านรายละเอียดการรับสมัครสอบ คลิก https://dla.job.thai.com/

 

Load More By TheAdmin
Load More In News

Check Also

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

คลิกดูรายละเอียดได้ที่ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-257 … …