การประชุมทางไกลระบบลงทะเบียนและการติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา  โดย obec.go.th  ซึ่งมีรายละเอียดตามวิดีโอ ท่านสามารถที่จะคลิกรับชมได้

 

Load More By TheAdmin
Load More In News

Check Also

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

คลิกดูรายละเอียดได้ที่ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-257 … …