1. การเข้าสู่โปรแกรมและแนะนำส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2010

2. การสร้างหน้าแรกของเอกสาร Microsoft Powerpoint 2010
3.การใส่เนื้อหาในสไลด์
4.การบันทึกข้อมูล (Save)

5.การสร้างภาพเคลือนไหว (Animation) ให้กับข้อความหรือรูปภาพในสไลด์
6.การใส่เอฟเฟ็กให้กับสไลด์แต่ละอันใน Microsoft Powerpoint 2010
7.การสร้างงานต่อและการคัดลอกสไลด์ใน Microsoft Powerpoint2010

8.วิธีการสลับหรือย้ายสไลด์ในการนำเสนอ ใน Microsoft Powerpoint 2010
9.การใส่สีพื้นหลังสไลด์ใน Microsoft Powerpoint 2010

10.การตั้งค่าการนำเสนอภาพนิ่งใน Microsoft Powerpoint 2010

ยังมีต่อ…รอสักครู่นะครับ…

Load More By TheAdmin
Load More In Apps & Software

Check Also

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

คลิกดูรายละเอียดได้ที่ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-257 … …