วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์  2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้นำทีมงานอาจารย์ และนักศึกษามาให้การอบรมเชิงปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักเรียน  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยมี นายบุญยง  จินตนะกุล  รองนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามโครงการนี้ทางมหาวิทยาลัยได้นำเอาบอร์ด Arduino พร้อมกับ NodeMcu V3 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่จะช่วยในการสร้างโปรเจค Internet Of Things (IoT)  ที่ประกอบไปด้วย Development Kit (ตัวบอร์ด) และ Firmware (Software บนบอร์ด) ที่เป็น open source สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lau ได้ ท าให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น มาพร้อมกับโมดูล WiFi (ESP8266) ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการใช้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตนั่นเอง ตัวโมดูลESP8266นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายรุ่นมาก ตั้งแต่เวอร์ชันแรกที่เป็น ESP-01 ไล่ไปเรื่อยๆจนปัจจุบันมีถึง ESP-12 แล้ว และที่ฝังอยู่ในNodeMCU version แรกนั้นก็เป็น ESP-12 แต่ใน version2 นั้นจะใช้เป็น ESP-12E แทน ซึ่งการใช้งานโดยรวมก็ไม่แตกต่างกันมากนัก NodeMCUนั้นมีลักษณะคล้ายกับ Arduino ตรงที่มีพอร์ต Input Output buil inมาในตัว สามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ได้โดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์อื่นๆ และเมื่อไม่นานมานี้ก็มีนักพัฒนาที่สามารถท าให้ Arduino IDE ใช้งานร่วมกับ Node MCU ได้ จึงท าให้ใช้ภาษา C/C++ ในการเขียนโปรแกรมได้ ทำให้เราสามารถใช้งานมันได้หลากหลาย มากยิ่งขึ้น NodeMCUตัวนี้สามารถท าอะไรได้หลายอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ IoT ไม่ว่าจะเป็นการทำ Web Server ขนาดเล็ก การควบคุมการเปิดปิดไฟผ่านWiFi และอื่นๆอีกมากมาย  ดังรูป

ในการอบรมครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุม Micro controller สามารถเขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อควบคุมการปิดเปิดไฟจากอุปกรณ์มือถือได้ทุกที่

Load More By TheAdmin
Load More In Apps & Software

Check Also

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

คลิกดูรายละเอียดได้ที่ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-257 … …