มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  โดยภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์  ได้จัดให้มีการอบรมการผลิตสื่อดิจิตอลสำหรับโรงเรียน  ซึ่งมีบุคลากรจากสำนักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐานทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้โดยมีทั้งหมด 4 รุ่น มี ดร.แสงเพ็ชร  เจริญราษฎร์  เป็นเจ้าของโครงการ รุ่นที่ 1 เริ่มอบรมวันที่ 21-21 กรกฎาคม 2560  โดยการอบรมจะมีการอบรมเกี่ยวกับการตัดต่อเสียง  การใช้โปรแกรมจากสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เพื่อใช้ในการบันทึกเสียง ตลอดจนการตัดต่อวิดีทัศน์เบื้องต้น  คุณครูท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม เชิญได้ตลอดเวลา

 

Load More By TheAdmin
Load More In News

Check Also

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

คลิกดูรายละเอียดได้ที่ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-257 … …