Google และบริษัทเทคโนโลยีอื่นแบบ Huawei

จากกระแสข่าวทั่วโลกวันนี้เป็นข่าวไม่ดีกับบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก คือ Huawei (หัวเหว่ย) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีของจีนที่ผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมขายให้กับทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ…

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ด้วยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งต่างๆ อาศัยอำนาจตามความในประกาศ ก.จ. เรื่อง…

ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ม.1-ม.6

ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดที่นี่ ที่มา :…

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของบริษัทอักษรเจริญทัศน์จำกัด   คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ ที่มา :…

การสร้างเว็บไซต์ง่ายๆ ด้วย Webpage Maker

Webpage Maker เป็นโปรแกรมเล็กๆ โปรแกรมหนึ่งซึ่งมีความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ได้แบบง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์มาก่อนก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างง่ายๆ เนื่องจาก Webpage Maker…

การพูดแทนการพิมพ์ด้วย Google Docs

ทุกวันนี้การพิมพ์เอกสารเป็นเรื่องง่ายๆ แล้ว บางคนพิมพ์ไม่คล่อง หรือพิมพ์ไม่สะดวก พิมพ์ไม่เป็น หรืออายุมากแล้วทำงานด้านการพิมพ์ไม่ถนัด ไม่ต้องห่วงแล้วสำหรับทุกวันนี้ มี Application ของ Google คือ Google Docs (กูเกิลเอกสาร)…

การแปลงไฟล์ pdf และไฟล์รูปภาพให้เป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้ด้วย Google Docs

การแปลงไฟล์ pdf และไฟล์รูปภาพให้เป็นข้อความด้วยโปรแกรม Google Docs (กูเกิลเอกสาร) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เป็นความสามารถของโปรแกรม Google Docs หรือ Application ตัวหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขเอกสารไฟล์ที่เป็น pdf…